Dr. Coffee
2007
És una nova cafeteria a Barcelona, amb selecció de cafès d'alta qualitat.
El nom, triat pel client, suggereix l'especialització o mestratge del cafè. Als anys ’50 i ’60 van aparèixer moltes marques amb noms d'aquest estil com Mister Minit, Mister Proper, Dr.Marteens o Doctor No.
Decidírem donar a la gràfica l'aire de seixantes que té el nom, emprant per al logotip la tipografia Belizio, que composta en majúscula-minúscula té ritme i humor.
Per donar-li l'aspecte qualitatiu que correspon als seus productes, vam fer servir una combinatòria de color molt sòbria i masculina, fons negres amb petites dosis de marró, el color del cafè. Com referència icònica a 'Doctor' vam utilitzar el símbol mèdic de la creu, que compon trames a mode de "reixeta".