Wood Cafe
2006
Bar, restaurant i take-away a Girona, amb arquitectura interior d'Alícia Núñez, la meva germana.
Encara que l'accepció principal de la paraula "wood" és "fusta" i la presència de la fusta en el local és molt important, Alícia suggerí fer referència al bosc, que en anglès es diu igualment "wood". Vam seleccionar siluetes de diferents tipus d'arbre, i després el client proposà diverses fotos de boscos i de naturalesa que alternen amb les siluetes.