Basi Homme
2000, 2007
El segon projecte que vam desenvolupar per a Armand Basi coincidí amb unes col.leccions de moda en què la marca es reposicionava més propera a la naturalesa. Vam fer una família de pedres. Toni Arola n'escollí vàries de riu per a línia de dona, i jo vaig proposar per a la gamma d'home un bloc cúbic de pedra arrodonit pel mar. Vam pintar l'ampolla de dona com si fos un vidre erosionat per l'aigua, i la d'home com una pedra de tinta xinesa sòlida, molt negra i molt mat.
Les capses inicials eren de plàstic rígid translúcid, amb espumes que subjectaven les ampolles i deixaven una obertura apaïsada que insinuava les seves formes. Aquest any hem redissenyat la capsa d'home, que reprodueix la foto d'una planta a la Tardor.

Premi Delta 2007